Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač, tak jako ostatně většina internetových stránek.

Co je cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, velikost písma, jazyk  a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Tato data jsou po určitou dobu v prohlížeči uložena a jsou zasílána zpět serveru s každým dalším požadavkem na další webovou stránku. Takto uložená informace je známa právě a pouze prohlížeči, kterému byla zaslána a je zasílána pouze určeným serverům, obvykle pak pouze tomu serveru, který ji zaslal.

K čemu jsou cookies?

Používají se především k rozlišování uživatelů a udržení kontextu. Poté, co se uživatel přihlásí, je jeho prohlížeči šifrovaně zaslána cookie. Ta pak slouží k ověření autenticity uživatele u všech dalších požadavků na webové stránky. Cookie je smazána v okamžiku, kdy se uživatel odhlásí. K její ztrátě dojde také tehdy, pokud uživatel zavře svůj internetový prohlížeč, nebo když vyprší její platnost.

Je to bezpečné?

Ano. Cookie nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku ve vašem počítači či mobilním zařízení, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče. Cookie sama je přenášena v rámci šifrovaného spojení a není ukládána na disk, takže nikdo ji nemůže získat ani zachycením “po cestě internetem”, ani z Vašeho disku. Navíc, každá cookie v sobě obsahuje čas svého vytvoření a je platná pouze po krátký čas po něm. Poté se stává zcela nepoužitelnou.

Povolení/zakázání cookies na nejpoužívanějších prohlížečích:
Firefox:
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835

Opera:
http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Safari:
http://napoveda.centrum.cz/index.php?/Knowledgebase/Article/View/110/0/jak-smazat-soubory-cookies-v-safari

Safari mobilní zařízení:
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs